Prospera Industries (xiamen) Co., Ltd.
Bởi {0}
logo
Prospera Industries (xiamen) Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Trên Hồ Bơi Mặt Đất, Inflatable Spa, Tàu Chèo Thuyền, Nệm Hơi, Hồ Bơi
Annual export US $1,738,199Years in industry(5)Total floorspace (100㎡)Total staff (11)